102 de parteneri

Radio

Lansată în noiembrie 2009, ARBOradio reprezintă cea mai mare reţea de distribuţie a publicităţii prin staţii de radio locale independente. Obiectivul proiectului ARBOradio este accesul rapid şi facil al clienţilor de publicitate la acest tip de media, creşterea ponderii bugetelor alocate radioului local în funcţie de potenţialul acestora, încurajarea independenţei teritoriale şi profesionalizarea pieţei de radio local.

În prezent, rețeaua de radiouri afiliate ARBOmedia numără peste 90 de stații locale sau regionale, distribuite în 37 de județe din țară. Cumulat, rețeaua oferă accesul la un public potențial de peste 5.500.000 de ascultători.

Rețeaua noastră